Det gamle rådhus vil fortsat være en del af bybilledet i Hørsholm

Det gamle rådhus på Rungstedvej 1 har siden opførelsen i 1918 været et markant vartegn for byen, og der er politisk stemning for, at ejendommen fortsat skal være en del af bybilledet uanset et eventuelt fremadrettet ejerskifte.

Det gamle rådhus har nemlig en høj bevaringsværdi, hvilket betyder, at ejendommen ikke uden videre kan rives ned, og at eventuelle ændringer af bygningens ydre skal ske med respekt for husets oprindelige arkitektur og byggeskik.

I delaftalen for ’Velfærd frem for mursten’ står det skrevet, at ”aftaleparterne er enige om, at det skal undersøges, hvorvidt Det gamle rådhus (Rungstedvej 1) samt Gutfeldtsvej 3 skal sælges.” Et eventuelt ejerskifte vil dog ikke umiddelbart kunne resultere i væsentlige ændringer i ejendommens udtryk. ”Jeg fornemmer bestemt, at der er politisk vilje til at bevare Det gamle rådhus, som det er i dag – også hvis det kommer til et salg af ejendommen”, udtaler formanden for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Nadja Maria Hageskov, og hun understreger yderligere, at det er en forudsætning for salg, at der findes alternative placeringer til aktiviteterne i ejendommene.

”Som det er besluttet i delaftalen, har vi bedt administrationen om at undersøge mulighederne for salg af Det gamle rådhus og Gutfeldtsvej 3, men vi sælger intet, før vi har fundet nye placeringer til alle aktiviteter og brugere”, siger hun og pointerer: ”der er ingen, som bliver husvilde, og det er vigtigt for os, at processen foregår på en ansvarlig og ordentlig måde.”

Arbejdet med at finde nye placeringer for de brugere, som bliver berørt ved et eventuelt salg af ejendomme, sker med størst mulig involvering af brugerne:

”Helt grundlæggende er vi overbeviste om, at vi finder de bedste løsninger sammen med brugerne, så derfor vil alle berørte parter bliver involveret aktivt i processen med at finde nye placeringer for aktiviteterne”, udtaler Nadja Hageskov.  

 

Fakta om Det gamle rådhus, Rungstedvej 1

 • Ejendommen stod færdigbygget i 1918 og er opført i såkaldt Rosenborgstil
 • Ejendommen har bevaringsværdi 3 (høj bevaringsværdi)
 • Ejendommen er sikret mod nedrivning med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter andet
 • Eventuelle ombygninger, tilbygninger eller ændringer af ejendommens ydre skal ske med respekt for husets oprindelige arkitektur, byggeskik og kvaliteter
 • Ejendommen rummer i dag Hørsholm Musikskole, Frivilligcenter & selvhjælp Hørsholm samt en række lejemål.

 

Fakta om Gutfeldtsvej 3

 • Hørsholm Kommune stillede i 1985 ejendommen til rådighed for foreninger, organisationer, klubber m.fl.
 • Bygningen er ikke bevaringsværdig
 • Ejendommen rummer i dag Hørsholm Arkæologiske Forening, Aktiv Kunst og kommunens sundhedspleje.

 

Fakta om delaftalen til budget 2019-22

 • Delaftale om det fortsatte arbejde med udviklings- og investeringsstrategien ”Velfærd frem for mursten – 2019”
 • Indgået mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
 • Underskrevet torsdag den 27. september 2018
 • Delaftalen bygger oven på de foregående aftaler, og formålet med strategien er fortsat at prioritere kernevelfærden ved at optimere bygningsdriften.