Nye milepæle i 'Velfærd frem for mursten'

I forbindelse med aftalen om budgettet for 2019, er der nået nye milepæle i udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Målet er fortsat at bruge færre penge på Hørsholm Kommunes bygninger for at få flere penge til velfærden.

Konservative, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre underskrev torsdag den 27. september en aftale om det fortsatte arbejde med udviklings- og investeringsstrategien ”Velfærd frem for mursten – 2019”. Aftalen bygger oven på de foregående aftaler og sætter nye milepæle for arbejdet med at tilpasse og optimere bygningsdriften i Hørsholm Kommune. Hørsholm har med strategien fokus på en intelligent brug af kommunens bygninger, så driftsudgifterne til bygningsmassen er lavest mulige, samtidig med at bygningerne passer til den måde, de bliver brugt på.

”Jeg ser frem til, at vi når nye milepæle i 2019, ”siger borgmester Morten Slotved. ”Strategien er vigtig fordi den er med til at sikre, at vi har råd til god kernevelfærd. ”

Nyt rådhus – fordi det gamle er for dyrt

Strategien har lige fra starten i 2016 haft fokus på det hensigtsmæssige i at investere i et nyt rådhus. Nu er en ny milepæl nået, idet den kommende placering forventes at blive besluttet i 2018.

Baggrunden for beslutningen er, at det nuværende rådhus er dobbelt så stort som nødvendigt, og der er store udgifter forbundet med drift af bygningen. Endvidere vil rådhuset inden for de kommende 5-10 år kræve ekstraordinær vedligeholdelse for mellem 25-35 mio. kr.

”Analyser og beregninger har vist, at der med salg af det nuværende rådhus og etableringen af et nybygget rådhus årligt kan frigøres op til 3,5 mio. kr. alene på bygningsdriften. Penge som i stedet kan bruges på kernevelfærd som f.eks. ældrepleje eller dagtilbud, ” siger Morten Slotved.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus i bymidten enten på Bibliotekstorvet eller på Hørsholm Allé 4-6 (Politistationen).

I de kommende år får Hørsholms borgere lejlighed til at følge grundigt med i arbejdet med at planlægge og bygge et nyt rådhus, og det første informationsmøde holdes i løbet af efteråret 2018.

Bygninger til børnene som er bygget til et moderne børneliv

Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med at skabe sammenhængende børnemiljøer mellem dagtilbud og skoler herunder at etablere tidssvarende læringsmiljøer. Tilgangen er, at der arbejdes med mangfoldighed i løsningerne, da matriklerne og bygningerne, der bruges til kommunens dagtilbud og skoler er forskellige.

”Det er væsentligt, at der både er små og større dagtilbud i Hørsholm,” siger Morten Slotved. ”Vi synes også, at det er oplagt at udnytte kommunens gode muligheder for skov og strand og der skal derfor arbejdes med skovgrupper i tilknytning til allerede eksisterende daginstitutioner”.

Arbejdet tager udgangspunkt i det enkelte dagtilbud i samarbejde med leder og med involvering af bestyrelse.

Aftaleparterne er også enige om at arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i Rungsted Kyst stationsområdet. Placeringen af dagtilbud skal ses i sammenhæng med den overordnede Udviklingsplan for området. Udgangspunktet er at skabe et dagtilbud i moderne rammer, som understøtter børnenes læring, udvikling og trivsel. Dagtilbuddet skal imødekomme, at kommunen har tilstrækkelig kapacitet i forhold til det stigende antal 0 – 6 årige børn i området.

Hele aftalen ”Budget 2019-2022. Delaftale vedr. Velfærd frem for mursten” kan læses på kommunens hjemmeside.