Sammenhængende børneliv

Det er en vigtig forudsætning, at kvaliteten styrkes over hele linjen.

Det overordnede formål er at udvikle kvaliteten i dagtilbud og skoler samtidig med, at bygningsanvendelsen optimeres og ressourcerne udnyttes bedre.

Børnetallet i Hørsholm Kommune er stigende, og der tales om et regulært babyboom i de kommende år. Derfor er kapaciteten i vores dagtilbud presset i Rungsted-området. Børn i alderen 0-5 år fortjener et tidssvarende dagtilbud, hvor de kan trives og udvikle sig. Derfor udforsker vi lige nu mulighederne for at etablere moderne dagtilbud samt opdatere de fysiske rammer på skolerne.

Det er også en kendsgerning, at flere daginstitutioner i Hørsholm Kommune trænger til at blive løftet bygningsmæssigt, og læringsmiljøerne ikke er tidssvarende eller hensigtsmæssigt indrettet.

Det skal vi have lavet om på!

Tre delprojekter: