Principper for involvering

Hørsholm Kommune inddrager borgerne og ønsker at gøre dem til aktive medskabere af langsigtede, intelligente og bæredygtige løsninger.

Vi tror på, som grundlæggende princip, at vi opnår de bedste resultater sammen, og derfor inviterer vi til bred dialog med alle interesserede parter. Vi arbejder efter følgende principper:

  1. Borgerinvolvering tager afsæt i Hørsholm Kommunes værdier og kommunikationsprincipper (jf. kommunikationspolitikken)
  2. Involvering skal ske tidligt i et procesforløb
  3. Borgerne skal have reelle muligheder for at deltage i dialogen
  4. Borgerinvolvering og – dialog skal annonceres bredt
  5. Rammerne for indflydelse skal være klare og forventningsafstemte med målgruppen
  6. Debatmaterialet skal være forståeligt og tilgængeligt
  7. Hørsholm Kommune har det endelige ansvar. Uanset borgerinvolveringens omfang, karakter og resultater er det altid Hørsholm Kommune, der har det endelige ansvar for at vurdere borgernes synspunkter og forslag, og kompetencen til at træffe beslutninger på baggrund af en vurdering af alle interesser i en sag. Borgernes ret til at blive inddraget i processer er således ikke en vetoret.

Sammen udvikler vi kvaliteten og får mere ud af det, vi har!