Fremtidens rådhus

Politiske beslutninger

I delaftalen "Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi” besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal bygges nyt rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger og strategien.

I budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus, og at der gennem en konkret business case opstilles en økonomisk plan, hvor salget af det nuværende rådhus indgår.

På Økonomiudvalgsmødet den 8. juni 2017 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en business case over fire udvalgte placeringer: https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/2017/juni/oekonomiudvalget-dagsorden-til-ordinaert-moede

På Økonomiudvalgsmødet den 7. juni 2018 besluttede Økonomiudvalget at frigøre placeringsmuligheden ved Kokkedal Station (Lågegyde) til anden anvendelse, hvilket betød at der fremadrettet "kun" skulle arbejdes med 3 placeringsmuligheder: https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/2018/juni/oekonomiudvalget-dagsorden-til-ordinaert-moede 

I budgetaftalen 2019-2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der fortsat skal arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus på en af de to bymidteplaceringer.