Fælles rammer for kultur og fritidsliv

Grundprincippet for arbejdet er tæt dialog med foreningerne – sammen finder vi de bedste løsninger.

I Hørsholm Kommune har vi et væld af foreninger – nogle foreninger har deres egne lokaler og andre foreninger holder til i kommunale lokaler. I projektet "Fælles rammer for kultur- og fritidsliv" arbejder vi med at sikre, at kommunens ejendomme og lokaler bliver udnyttet optimalt. Det kan blandt andet ske ved, at flere foreninger benytter de samme lokaler, så et lokale fx benyttes af en forening om onsdagen og af andre foreninger på uges andre dage.

Arbejdet med at optimere bygningsudnyttelsen vil betyde, at nogle ejendomme kan sælges og derved være med til at sikre ressourcer til den fremadrettede kernevelfærd. Der er naturligvis ingen foreninger, som bliver husvilde, når en ejendom skal sælges. Det er et helt grundlæggende princip i arbejdet, at alle foreninger bliver aktive medspillere, og i tæt samarbejde med foreningerne søger vi at finde de bedste løsninger for genplacering af brugere og aktiviteter.

Vi arbejder desuden med at reducere udgifterne til ejendomsdrift herunder skabe energi- og miljøvenlige løsninger.  

Politiske beslutninger

Dagsordenspunkter til orientering i Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget – status og proces for Fælles rammer for kultur- og fritidsliv

28/10 2015, pkt.3 : https://www.horsholm.dk/media/2036/sfku-2015-10-28.pdf
16/3 2016, pkt.6: https://www.horsholm.dk/media/2015/sfku-2016-03-16.pdf
27/4 2016, pkt.2: https://www.horsholm.dk/media/2016/sfku-2016-04-27.pdf
25/5 2016, pkt.2: https://www.horsholm.dk/media/2017/sfku-2016-05-25.pdf
22/6 2016, pkt.8: https://www.horsholm.dk/media/2018/sfku-2016-06-22.pdf
23/11 2016, pkt.2: https://www.horsholm.dk/media/2023/sfku-2016-11-23.pdf