Om Velfærd frem for mursten

Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten', som er en langsigtet udviklings- og investeringsstrategi, som samtlige partier i kommunalbestyrelsen står bag. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden. De midler opnår vi ved at effektivisere Hørsholm Kommunes bygningsportefølje. Det kan både ske i form af frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri, der er bygget lige præcis til formålet. Det økonomiske potentiale er stort, og de realiserede økonomiske gevinster skal tilbage i kommunekassen til gavn for den fælles velfærd.

Strategien har tre overordnede temaer:

• Sammenhængende børneliv 0-18 år, herunder udvikling af kvaliteten i dagtilbud og skole for at øge børn og unges læring og trivsel
• Fremtidens rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger
• Fælles rammer for kultur- og fritidsliv vurderes i forhold af øget aktivitet og bedre bygningsudnyttelse

Hovedtemaerne er organiseret som tre sideløbende projekter med en tværgående projektorganisation for at sikre sammenhængskraft og koordinering.

Kommunens målsætning er at udarbejde scenarier for brugen af bygningerne ved at inddrage brugerne og gøre dem til aktive medskabere af langsigtede, intelligente og bæredygtige løsninger. Vi tror på, som grundlæggende princip, at vi opnår de bedste resultater sammen, og derfor inviterer vi til bred dialog.