Nyt specialtilbud

Vi ønsker at skabe et sammenhængende tilbud på specialområdet og styrke den faglige kvalitet.

Vi styrker kvaliteten for børn i specialtilbud

I Hørsholm Kommune er vores ambition at give alle børn de bedste rammer for at lære, trives og udvikle sig. For at give det bedst mulige tilbud til børn med særlige behov samles de nuværende specialtilbud A-huset, Oasen og Slusen i ét bydækkende og bæredygtigt specialtilbud med selvstændig ledelse.

En altafgørende forudsætning for et samlet specialtilbud er, at skabe et kvalitetsløft for både elever og medarbejdere.

Status

Der er foretaget politisk beslutning om at samle til ét selvstændigt bydækkende tilbud samt placering ved Lundevejsområdet nær Usserød Skole. Endelig placering besluttes senere.

Der udarbejdes pædagogisk grundlag, struktur og kommunikationsplaner herunder involvering af interessenter.

Det samlede specialtilbud forventes at blive taget i brug i sommeren 2019.

Dialog og involvering

Vi tror på, som grundprincip, at vi opnår de bedste resultater sammen. Derfor involverer vi forældre, børn og medarbejdere i processen, så vi sammen kan skabe de bedst mulige rammer, hvor det enkelte barns behov prioriteres højt.

Frem mod starten af det nye specialtilbud er der tilrettelagt et forløb, hvor medarbejdere, børn og forældre involveres, så vi sammen skaber de bedste løsninger.

Det nye, samlede specialtilbud placeres i den nuværende SFO-bygning for 0.-3. klasse ved Usserød Skole og forventes at starte forår/sommer 2019.