Fremtidens Rådhus

Der er planer om et nyt rådhus i Hørsholm, fordi det nuværende rådhus er for stort, for dyrt at drive og fordi det nuværende rådhus inden for få år kræver ekstraordinær vedligeholdelse for adskillige millioner kroner.

Planerne om et nyt rådhus er sat i gang, fordi Hørsholm Kommune har en klar strategi om at bruge mest muligt af kommunens budget på 1,3 mia. kr. på velfærd til borgerne. Borgernes skattekroner skal bruges i den nære hverdag som f.eks. i ældreplejen, i børnehaven og på skolerne – ikke til bygninger, der ikke er gode nok til formålet og som er for dyre i drift. Og sådan forholder det sig med det nuværende rådhus.

Det nuværende rådhus er dobbelt så stort som nødvendigt, og der er store udgifter forbundet med drift af bygningen. Derudover vil rådhuset inden for de kommende 5-10 år kræve ekstraordinær vedligeholdelse for mellem 25-35 mio. kr. Beregninger har vist, at der med salg af det nuværende rådhus og etableringen af et nybygget rådhus indenfor en periode på 5-10 år kan frigøre op til 3,5 mio. kr. årligt alene på bygningsdriften. Penge, der i stedet for kan bruges på kernevelfærd.

Tilgangen er derfor, at det er god økonomi at bygge et nyt rådhus, men den nye bygning skal også bidrage positivt på andre måder. Tankerne er, at Rådhuset skal ligge i bymidten og at det skal bidrage positivt til livet og miljøet i området, og der arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus enten på Bibliotekstorvet eller på Hørsholm Allé 4-6 (Politistationen).

Det er endnu kun de store linjer, der er på tegnebrættet, men i det kommende år bliver beslutningerne mere og mere konkrete. En ting ligger dog fast - og det er, at Hørsholm Kommune igennem hele processen ønsker at være i dialog med borgere og samarbejdspartnere om planerne for det nye rådhus, fordi en investering af denne størrelse er et anliggende for hele byen.  Det er borgernes skattekroner, som bliver investeret, og det er skattekroner, der skal være godt givet ud i det lange løb.

Strategien Velfærd frem for mursten

Hørsholms nuværende rådhus er ikke den eneste bygning, som er blevet vurderet i forhold til brugsværdi og udgifter til drift og vedligeholdelse. Faktisk har Hørsholm Kommune en samlet strategi for at bruge kommunens mange bygninger bedst muligt. Derfor er der i disse år stort fokus på at tilpasse kommunens bygninger, så kommunen bruger mindst muligt på udgifter til huse og grunde og mest muligt til kernevelfærd.  Den strategi kalder Hørsholm Kommune ”Velfærd frem for mursten” og beskriver med sit navn klart ambitionen om, at målet altid er mere kernevelfærd til Hørsholms borgere.

Hvad skal der ske med det nuværende rådhus

Det er ikke besluttet, hvad der skal ske med det nuværende rådhus og den grund det ligger på. Det nuværende rådhus er oprindeligt en gammel skole bygget til 900 elever, og i dag har ca. 250 medarbejdere sin daglige gang i huset. Med flytningen af Hørsholm Rådhus, er der et hus og en grund ledig, som ligger et meget attraktivt sted meget tæt på kystbanen og på Kokkedal Station som trafikalt knudepunkt.  Hørsholm Kommunes opfattelse er, at det vil være en grund, der opfattes som meget attraktiv for potentielle investorer og at vi netop her har en rigtig god mulighed for at forvandle gamle mursten til bedre servicetilbud for borgerne. Hørsholm Kommune forventer at sætte en proces i gang omkring anvendelse af grunden i 2019.