Kokkedal Avlsgård

Status

Med Budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne, at Kokkedal Avlsgård skal sælges. Avlsgården ligger på fredet jord, og salg af avlsgården forudsætter, at der kan ske en udstykning af et areal omkring avlsgården. Det er imidlertid en lang og vanskelig proces, da fredningsmyndighederne skal godkende en udstykning, og det kan tage lang tid. Der er heller ikke på forhånd nogen garanti for, at en udstykning overhovedet kan gennemføres.

Hørsholm  kommune har indgået forpagtningskontrakt med Kokkedal Slot om forpagtning af Kokkedal Avlsgård med omliggende arealer gældende fra 1. januar 2019 og for en 10 årig periode.  Kokkedal Slot har for samme periode videreforpagtet arealerne incl. det meste af avlsgården til Kokkedal Rideklub. Når den nuværende kontrakt mellem Hørsholm Kommune og Kokkedal Rideklub udløber den 31.12.2018, bliver aftalen afløst af videreforpagtningsaftalen med Kokkedal Slot.

Hvem benytter Kokkedal Avlsgård?

Bygningerne benyttes af Kokkedal Rideklub, og derudover benytter Kokkedal Golfklub også en del af avlsgården til opbevaring.