Hørsholm Mølle

Ved Møllen 10

Status

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2017 anbefalede kommunens direktion, at Hørsholm Mølle ikke sælges, og at der skal ske en øget anvendelse af bygningerne og området omkring møllen. Området har et stort potentiale til at blive udviklet til glæde for kommunens borgere. Det forventes, at politikerne tager endeligt stilling til, hvorvidt Hørsholm Mølle skal sælges eller ej i efteråret 2018.

Hvem benytter Hørsholm Mølle?

Hørsholm Mølle består af selve møllebygningen og anneksbygningen. Håndværkerforeningen har en brugsaftale med kommunen om at bruge bygningerne. Studiekredsen er en underafdeling af Håndværkerforeningen og Studiekredsen driver håndværktøjsmuseet i møllen og anneksbygningen. Der er offentlig adgang til udstillingen om lørdagen i sommerhalvåret.