Fritidshuset

Vestre Stationsvej 12

Status

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 20. juni 2019, at der skal afholdes et borgermøde om udkast til udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde, herunder om prioritering af mulighederne i forhold til de kommunale ejendomme Fritidshuset, Ulvemosehuset og Rungsted Skole. Borgermødet afholdes som planlagt den 15. august 2019.
 
På det foreliggende grundlag tilsluttede Økonomiudvalget sig følgende prioritering i forhold til de kommunale ejendomme, og denne prioritering vil bl.a. blive gjort til genstand for drøftelse på borgermødet i august:
 
  • At Ulvemosehuset skal fortsætte som daginstitution uden udbygning.
  • At der skal etableres daginstitution med vuggestue og børnehave på Rungsted Skoles matrikel. Det undersøges, om der er alternativer til den i udviklingsplanen anviste placering.
  • At ejendommen med Fritidshuset skal udbydes til salg på baggrund af en rammegivende lokalplan.
 
Det tilstræbes, at den politiske behandling af udkast til Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde sker i september 2019 på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

Budget 2017-2020

Med Budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne at sælge Fritidshuset og aftaleparterne lagde med budgetaftalen vægt på at Fritidshusets nuværende brugere får anvist alternative tilbud i andre velegnede lokaler. Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg har den 16. maj 2018 besluttet, at Fritidshusets brugere og aktiviteter skal være genplaceret pr. 1. juli 2019.

Hvem benytter Fritidshuset?

Fritidshuset benyttes primært af kommunens oplysningsforbund (aftenskoler) til undervisning af voksne. Undervisningen spænder lige fra motion- og bevægehold til sprogundervisning og undervisning i kreative fag som fx syning. Fritidshuset er også hjemsted for en række foreninger som fx Ældresagen, Hørsholm Rungsted Løbeklub og Hørsholm Børneteaterforening.   

Dagsordenpunkter til beslutning i Økonomiudvalget – tidsplan og proces for genplacering af aktiviteter og brugere fra Fritidshuset

18. maj 2017, pkt. 4 (nyt vindue - pdf)
19. juni 2017, pkt. 2 (nyt vindue - pdf)
21. juni 2017, pkt. 3 (nyt vindue - pdf)
18. januar 2018, pkt. 4 (nyt vindue)
16. maj 2018, pkt. 4 (nyt vindue)