Enghave 38

Status

Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg besluttede på møde den 18. januar 2018 at forlænge brugsaftalen med Hørsholm og Omegns Jagtforening til 1. december 2024. Derudover skal der arbejdes på at få flere brugere og aktiviteter i huset.

Hvem benytter Enghave 38

Hørsholm og Omegns Jagtforening har en brugsaftale med kommunen om at benytte ejendommen.

Dagsordenspunkt til beslutning i Kommunalbestyrelsen – forlængelse af brugskontrakt med jagtforeningen vedr. Enghave 38

29. januar 2018, pkt. 12 (nyt vindue)